Generelt

Offentlig service

Børneinstitutioner, ungdomsklubber, spejderlokaler o.l. samt boliger til bestemte aldersgrupper (unge, pensionister) kan umiddelbart og uden nærmere præcisering i rammebestemmelserne etableres på arealer, der er udlagt til boligformål.

Mindre forsamlingshuse o.l., som udelukkende har tilknytning til boligbebyggelsen inden for et enkeltområde, kan umiddelbart og uden nærmere præcisering i rammebestemmelserne etableres på arealer, som er udlagt til boligformål.

Skoler, idrætsanlæg, seniorklubber, kirker, større forsamlingshuse og biblioteker kan kun indplaceres i områder, hvor det direkte fremgår af rammebestemmelserne for det pågældende enkeltområde.

I område 2160 er der mulighed for offentlig service (rådhus o.l.). I område 2230 eller 2270 er der mulighed for indplacering af et nyt hovedbibliotek.

Kulturelle aktiviteter og forlystelser

Der kan generelt ikke etableres gevinstgivende spilleautomat­haller. Spilleautomathaller kan alene etableres i det særligt udpegede område 2401.

Område 2401 udpeges som område med mulighed for indpasning af særlige former for forlystelser, jævnfør bestemmelserne i rammerne for lokalplanlægningen.

Derudover kan forlystelser kun indpasses jf. hovedstrukturens bestemmelser herfor.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk