Du er her: Forside Byer Arealanvendelse Generelt Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 4131
Plan: Landsbygaden 2
Plannr: 4131

Bestemmelser

Rammenavn
Landsbygaden 2

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifikt
Boligområde - åben/lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Sengeløse

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8 m

Lokalplaner
http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3153085&plantype=20&status=V

Status

Vedtaget

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk