Du er her: Forside Byer Bystrategi

Bystrategi

Byrådet har med Udviklingsstrategi 2012 peget på behovet for, at der udarbejdes bystrategier. Byerne skal udvikle deres egenart, have forskellige tilbud og arkitektonisk udtryk. Bystrategier skal også understøtte sundhedsfremme i hverdagslivet.

Bystrategierne i kommuneplanen forholder sig til mål i Udviklingsstrategi 2012. Med udgangspunkt i den enkelte bys styrker og udfordringer sætter strategierne fokus på udviklingsmuligheder, der kan styrke byerne som attraktive levesteder for nuværende og fremtidige borgere. Bystrategierne sætter retning for byernes udvikling og administration af retningslinjer i kommuneplanen.

Bystrategierne ledsages af kort, der viser hovedprincipperne for byernes fysiske udvikling og arealanvendelse. Der er i kortene lagt vægt på at vise de vigtigste rammer og potentialer for den fysiske udvikling af Taastrup, Høje Taastrup og Hedehusene. Signaturerne i kortene baseres derfor på både eksisterende planlægning og visioner for byernes udvikling inden for de udvalgte korttemaer. Da det er formålet med kortene at vise de overordnede strukturer i byerne, er det kun de større/strategiske rekreative forbindelser, grønne rum og mødesteder, som vises på kortene. Derudover vises de vigtigste grønne forbindelser til de bynære rekreative arealer uden for byerne. Kortene er alene principielle og retningsgivende og indeholder derfor ikke konkrete arealudpegninger.

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk