Byer

2. Mål for Byerne

Byerne er under stadig udvikling. Kommunens tre stationsbyer skal udvikles som selvstændige bysamfund, der orienterer sig mod hver sin bymidte. Bymidten skal være byens centrum, hvor handels- og bylivet koncentreres, og hvor borgerne kan mødes. Bymidten orienterer sig mod den kolelktive trafik, som understøttes gennem gode forbindelser, samt ved at det stationsnære område rummer intensive funktioner med mange arbejdspladser eller besøgende.

Nye byggemuligheder i byerne skal understøtte disse overordnede mål.

Derudover skal byudviklingsprojekterne bidrage til en balanceret erhvervs- og boligudvikling. Udviklingstakten skal afpasses til kommunens muligheder for serviceudvikling og for udvikling af infrastruktur, grønne områder med mere.

Byudviklingen skal ske med respekt for byernes identitet og kulturhistorie. I de stationsnære områder skal der ved ny planlægning tages stilling til, om der i området findes bevaringsværdier.

Retningslinjer for byerne finder du her:

Byhieraki

Bystrategi

Stationsnære områder og kerneområder

Detailhandel

Byens grønne struktur

Arealanvendelse og rammer for enkeltområder

Der henvises desuden til:

Temaet kulturhistorie, som rummer særlige mål og retningslinjer for de kulturhistoriske interesser.

Temaet Trafik, teknik og miljø, som rummer mål og retningslinjer for dettet emne.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014