Du er her: Forside Kulturhistorie

Kulturhistorie

Mål, Kulturhistorie

I planlægning, udvikling og bebyggelse af kommunen skal de kulturhistoriske værdier i kommunen kortlægges, og det skal vurderes om der skal ske bevaring, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve, hvordan samfundsudvikling afspejles i kulturlandskabet, i de konkrete bebyggelser og i andre kulturhistoriske spor.

Formålet er at sikre, at fortidsminder, bevaringsværdier og andre kulturhistoriske enkeltelementer sammen med omgivelserne, landskabet eller kulturmiljøet, kan formidle den historiske fortælleværdi også de steder, hvor de menneskelige spor i dag ikke længere er synlige.

Der skal fortsat være plads til ny udvikling af bebyggelse, kulturmiljøer og landskab, men den fremtidige udvikling skal ske med respekt og forståelse for den kulturhistorie, der er knyttet til det enkelte sted, så vi kan sikre den fælles kulturarv. I landområdet er det dog ikke hensigten, at der kan ske ændringer, der forringer beskyttelsesinteresserne inden for de udpegede områder og bevaringsværdier.

De kulturhistoriske interesser og bevaringsværdier kan bidrage til at understøtte de enkelte byers og områders særlige karakter og identitet jf. kommunens Udviklingsstrategier og kommuneplanens bystrategier, og på den måde understøtte bosætning og vækst i områderne.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk