Du er her: Forside Land

Land

Retningslinjekort 3.0. Landområdet.

Lag: (Kortet viser byområder i Fingerbyen samt øvrige byer og sommerhusområder, landområdet er det resterende areal, se også retningslinje 1.2.1 By - og landområder).

Mål, landområdet

Landområdet anvendes som den altovervejende hovedregel til landbrug, skovdrift, gartneri og til rekreative formål. Landområdet rummer desuden landsbyer, sommerhus­områder, kolonihaveområder og friluftsområder.

Det er overordnet mål at sikre landområdet som et attraktivt åbnet landskab, der både beskyttes og benyttes. At byen og den grønne struktur udvikles parallet, og at den klare grænse mellem by og land opretholdes.

Strategi for landområdet indholder en række mål og visioner for planlægningen af det åbne land i Høje-Taastrup Kommune.

Retningslinjer for det åbne land er opdelt i henholdvis; Bebyggelse, beskyttelse og benyttelse.

Der henvises desuden til:

Temaet kulturhistorie, som rummer særlige mål og retningslinjer for de kulturhistoriske interesser.

Temaet Trafik, teknik og miljø, som rummer mål og retningslinjer for dettet emne.

 

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk