Du er her: Forside Land Bebyggelse

Bebyggelse

Retningslinjekort 3.2. Bebyggelse i landområdet.

Lag: landsbyer, sommerhusområder, kolonihaver

 

3.2. Retningslinjer for bebyggelse

Landområder med særlig status

I det åbne land findes områder, der har en særlig status. Det drejer sig om mindre landsbyer, kolonihave- og sommerhus­bebyggelse i landzone, samt områder udlagt til sommerhusområder. Områdernes beliggenhed er vist på kort 3.2.

Se retningslinjer: Landsbyer, Sommerhuse, Kolonihaver.

Bebyggelse og anlæg 

Bebyggelse og anlæg i det åbne land skal søges begrænset til de funktioner, som er nødvendige for de pågældende arealers udnyttelse i henhold til landzonebestemmelserne i planloven. Ligesom bygningsanlæg i tilknytning til rekreative funktioner skal søges begrænset i omfang.

I forbindelse med råstofindvinding kan der opføres bebyg­gelse af midlertidig karakter. Bebyggelsen skal fjernes umiddelbart efter endt udgravning.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk