Landsbyer

    

Retningslinjekort 3.2.1. Landsbyer i landzone

 

3.2.1. Retningslinjer for landsbyer

I landsbyerne Marbjerg, Soderup og Vadsby kan der foregå en begrænset tilvækst af boliger inden for landsbyens afgrænsning, se kort 3.2.1. for landsbyernes specifikke afgrænsning.

Udvikling af landsbyer i landzone skal skabes i sammenhæng med det eksisterende landsbymiljø og bidrage til at fastholde en skarp grænse mellem by og land.

En lokalplan for landsbyer i landzone skal sikre, at områderne primært anvendes til landbrug, boligbebyggelse og offentlige formål. 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk