Sommerhuse

Retningslinjekort 3.2.2. Sommerhusområder

3.2.2. Retningslinjer for Sommerhuse

Sommerhuse kan kun etableres i de eksisterende udlagte sommer­husområder i den nordlige del af kommunen, se retningslinjekort 3.2.2.

Områdernes beliggenhed er afgrænset i rammerne for lokalplanlægningen.

Der kan ikke overføres nye arealer til sommerhusområde.

Der kan maksimalt bygges op til 150 m² sommerhus i de udlagte sommerhusområder.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk