Du er her: Forside Land Benyttelse

Benyttelse

Det er et mål, at det åbne land tilbyder oplevelsesmuligheder for både det organiserede og almene friluftsliv med vægt på det almene friluftsliv. Der skal kun placeres anlæg for frilufstliv, som ikke kan indpasses i byen. Friluftsområder skal så vidt muligt beskyttes mod støj for friluftsanlæg. De særligt værdifulde landbrugsjorde skal søges opretholdt til landbrugsformål og fastholdes som et hovedsageligt landbrugspræget, beboet åbent land. Områder til skovrejsning priorieteres som et middel til at sikre grundvand- og drikkevandsressourcer, som økologiske forbindelse og som frilfutsoplevelse. Reservation til råstofindvinding og udnyttelse af arealerne bør ske under hensyn til både beskytteslesmæssige og samfundsmæssige interesser.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk