Råstoffer

Redegørelseskort 3.4.5. Råstoffer.

Graveområder for sand og grus, interesseområde for sand og grus

OPDATERING

Ny Råstofplan 2016, vedtaget af region Hovedstaden, juni 2017:

Råstofplanens retningslinjer og udpegninger går forud for kommuneplanens.

 

3.4.5. Retningslinjer for råstoffer

Områder udlagt i Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden til graveområde for sand og grus, samt interesseområde for sand og grus er vist på redegørelseskortet. I de viste områder skal retningslinjerne i Region Hovedstadens Råstofplan 2012 følges.

En række råstofgrave i kommunen står foran retablering. I det omfang disse ikke kan retableres til det tidligere terrænniveau, skal det i kommende retableringstilladelser sikres, at efterbehandling og retablering sker på en måde, så der opstår et landskab, hvor terrænkoter og landskabsformer, hænger naturligt sammen med de omgivende arealer.

I beskyttelsesområder, der samtidig er udlagt til graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete landskabs-, natur- og kulturværdier i området. 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk