Skov

Retningslinjekort 3.4.3. Skov

Lag: skovrejsning ønsket. skovrejsning uønsket.

 

3.4.3. Retningslinjer for skov

De udpegede skovrejsningsområder (positivområder) ønskes tilplantet med skov.

Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder), må der ikke plantes skov.

Inden for det øvrige landområde kan der plantes skov.

Skovområderne kan også rumme mere åbne rekreative områder med træer og visse friluftsanlæg.

Der vil inden for skovrejsningsområderne efter retningslinjer fastlagt i rammerne for lokalplanlægningen kunne etableres rekreative funktioner, når disses fysiske udformning tilpasses omgivelserne, og funktionerne i øvrigt er baseret på et samspil med naturen.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk