Du er her: Forside Land Beskyttelse

Beskyttelse

Det er et mål at beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, geologi, kulturhistorie, lavbundarelaer og biologiske værdier. Områdernes beskyttelse skal bidrage til en bæredygtig udvikling til gavn for kommunens naturgrundlag og for borgernes oplevelsesmuligheder.

Se også særlige mål og retningslinjer for de kulturhistoriske interesser.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk