Geologiske enkeltlokaliteter

Retningslinjekort 3.3.4. Geologiske enkeltlokaliteter 

3.3.4. Retningslinjer for Geologiske enkeltlokaliteter

De udpegede enkeltlokaliteter skal gennem plejeplaner vedligeholdes og beskyttes mod ændringer, der vil forringe deres forsknings- og oplevelsesmæssige værdier.

Der bør normalt ikke gives tilladelse til terrænreguleringer og større beplantninger, der vil medføre forringelse af mulighederne for at opfatte enkeltlokaliteter med geologisk interesse.

Der bør normalt ikke gives tilladelse til at opføre bygninger og anlæg, der ikke er nødvendige for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri, hvis det vil skæmme eller sløre enkeltlokaliteter med geologisk interesse.

I Hedelandsområdet bør der så vidt muligt som led i råstofgravningen og efterbehandlingen løbende efterlades og vedligeholdes geologiske profiler, så istidens dannelsesprocesser og lagserier kan studeres.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk