Planredegørelse

Om Planredegørelse

Planredegørelsen giver status for kommunens tilstand på en række udvalgte områder. Disse bygger både på lovkrav til indholdet i Planredegørelsen og relevante emner for Høje-Taastrup Kommune.

Redegørelsen udgør forudsætningerne for Høje-Taastrup Kommunes Kommuneplan 2014.

Planredegørelsen er en vigtig kilde til forståelse og fortolkning af kommuneplanens retningslinjer for borgere og for myndigheder.

Planredegørelsen skal afspejle de lovkrav, der er stillet til kommunernes planlægning fra statens side.

I Kommuneplan 2014 er der sket en fuld revision af kommuneplanens retningslinjer og redegørelser, hvorfor strukturen blandt andet er ændret. Dette kan blandt andet ses i Planredegørelsens Vejledningsdel, der afspejler strukturen i kommuneplanen, for at lette administrationen af kommuneplanens retningslinjer.

Høje-Taastrup Kommunes planredegørelse for Kommuneplan 2014 er delt ind i tre overordnede dele: Forudsætninger, Vejledning og Statistik.

Forudsætninger beskriver planens forhold til anden planlægning (bl.a. sektorlovgivning, regional udviklingsplan, statslige trafikplaner m.fl.), kommuneplanens sammenhæng med andre kommuners planlægning, samt kommuneplanens forhold til kommunens udviklingsstrategi. Herunder følger en vurdering af kommunens udvikling, bl.a. i forhold til Befolkning, Erhverv, Butikker, etc.

Vejledning består af de relevante redegørelser, der følger kommuneplanens retningslinjer. Strukturen afspejler så vidt muligt rækkefølge og struktur fra kommuneplanen, og består af vejledning til overordnet planlægning (herunder Kommunen i Hovedstaden og By og land), Byer, Land, Trafik og Miljø, samt Kulturhistorie.

Statistik henviser til en samlet analyse af kommunens udvikling på baggrund af statistik, der er samlet i Planredegørelse, del 1, som blev udarbejdet som grundlag for Udviklingsstrategi 2012-2024.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk