Forudsætninger

I redegørelsen for kommuneplanens forudsætninger finder du:

Anden planlægning

Udviklingen i nabokommuner

Udviklingsstrategien

Vurdering af kommunens udvikling

Sektorplanlægning

Oplysninger om den hidtil førte planlægning

Rækkefølge for planens gennemførelse

Se også:

Planredegørelse, del 1 planredegoerelse_kommuneplan_2014_del_1.pdf (507.6 KB)

Udviklingsstrategier 2012-2024, Høje-Taastrup Kommune

Byrådets politikker

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk