Oplysninger om den hidtil førte planlægning

Kommuneplan 2010 var en delvis tematisk revision af Kommuneplan 2006. Siden da er der udført planlægning af kommunens fysiske udvikling med kommuneplantillæg, som du kan se i Oversigt over kommunens planlægning 1.1.2010-1.8.2013.

 oversigt_over_kommunens_planlaegning_fra_1_1_2010-1_8_2013.pdf (67 KB)

Forslag til Kommuneplan 2014 var en fuld revision af Kommuneplan 2010, hvilket vil sige, at alle temaer i kommuneplanen er gennemgået og revideret i det omfang, det er vurderet nødvendigt. Ændringer i forslag til Kommuneplan 2014 kan ses her:

 oversigt_nyt_i_kommuneplan_2014.pdf (89.3 KB)

Efter offentlig høring har Byrådet vedtaget Kommuneplan 2014 endeligt. Der er vedtaget enkelte mindre rettelser og tilføjelser. Se mere her.

 

 

Overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområder i planperioden

Ændringer i arealer til byzone og sommerhuszone sker inden for rammerne af Fingerplanens udlæg af byområder, øvrige byområder og sommerhusområder. Høje-Taastrup Kommune har 3 sommerhusområder, og der er jf Fingerplan 2013 ikke mulighed for udlæg af yderlige områder til sommerhuse i kommunen. Udlæg til sommerhusområde ved Cathrinberg er med Kommuneplan 2014 udtaget af planlægningen, da området er et lavbundsareal og fysisk vanskeligt at bebygge. Der er ved lokalplanlægning i planperioden overført en række arealer til byzone. Kortet herunder viser hvilke områder i kommunen, der ved lokalplanlægning i planperioden er overført til byzone.

 

 

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Kommunens sektorplaner

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk