Sektorplanlægning

Kommunens sektorplanlægning er blevet opdateret for Kommuneplan 2014 og bygger på en gennemgang for Udviklingsstrategi 2012-2024. Enkelte planer er i revision eller under udarbejdelse, hvorfor der henvises til den gældende plan.

Affaldsplan

Affaldsplan 2014-2018 for Høje-Taastrup Kommune er vedtaget i oktober 2014.

Spildevandsplan

Spildevandsplan 2004-2007 for Høje-Taastrup Kommune er vedtaget i december 2003. Ny spildevandsplan er under udarbejdelse og forventes vedtaget primo 2015.

Tillæg til Spildevandsplanen:

Tillæg nr. 1 vedtaget d. 20. maj 2008

Tillæg nr. 2 vedtaget d. 26. januar 2010

Tillæg nr. 3 vedtaget d. 30. august 2011

Alle tillæggene omhandler tryksat kloakering af spredt bebyggelse i det åbne land.

Indsatsplaner for grundvand

Indsatsplan – Taastrup Nord er endeligt vedtaget maj 2010.

Indsatsplan for Nybølle-området forventes vedtaget primo 2015.

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen er under udarbejdelse og forventes vedtaget i 2015.

Trafikstøj

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016, er vedtaget af Byrådet juni 2013.

Klimaplan

Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune er vedtaget i februar 2010. Ny klimaplan er under udarbejdelse og forventes vedtaget i 2015.

Handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner

Høje- Taastrup Kommune har udarbejdet en handleplan for Natura 2000- området for Vasby Mose og Sengeløse Mose. Handleplanen blev endelig vedtaget på byrådet den 20. november 2012. Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose beskriver, hvordan kommunen har tænkt, at målene i statens Natura 2000-plan for moseområderne kan opnås.

Høje-Taastrup Kommune udarbejder handleplan for vandområdet, når de statslige vandplaner er vedtaget.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Kommunens sektorplaner

 

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk