Vurdering af kommunens udvikling

Kommunens udvikling er analyseret i planredegørelsens 1. del, der blev tilvejebragt i 2011-2012, som baggrund for Udviklingsstrategi 2012-2024. Analysen dækker en række områder og er baseret på et stort statistisk datamateriale om emner som befolkning, indkomst, erhverv, bosætning og lignende.

Den følgende vurdering af Høje-Taastrup Kommune bygger på planredegørelsens del 1, hvorfor der henvises til denne for uddybende analyser af de vurderede emner.

 planredegoerelse_kommuneplan_2014_del_1.pdf (507.6 KB)

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk