Befolkning og bolig

Høje-Taastrup Kommune har ca. 48.000 borgere. Aldersmæssigt vil der fremadrettet blive flere borgere i aldersgruppen 60-90 år, mens der vil blive færre borgere i den erhvervsaktive alder. Denne udvikling er kendetegnende for hele landet.  Samtidig er der over de sidste 5 år sket et fald i nettotilflytningen til kommunen.

Det er vigtigt for kommunen at opretholde en økonomisk og bæredygtig befolkningsudvikling. Kommunen ønsker derfor gennem sine byudviklingsprojekter og udvikling af byerne generelt at tiltrække nye borgere i den aldersgruppe, som man kan forudse mangel på, dvs. mellem 30-59 år.

I 2021 forventes antallet af borgere jf den generelle fremskrivning at været steget med 1900 personer. Med de aktuelle byudviklingsprojekter i Høje-Taastrup Kommune er der imidlertid god mulighed for at vende denne udvikling. NærHeden i Hedehusene forventes om 25-30 år at kunne rumme op til 10.000 nye borgere – og antageligt mange nye borgere i den erhvervsaktive alder. Der er reserveret en boligrummelighed på 2.288 boliger i planperioden 2015-2025 og 1.912 i perspektiv. I alt reserveres der en boligrummelighed til NærHeden på 4.200 boliger. Udviklingen af Høje Taastrup C forventes tillige at kunne tiltrække nye borgere til kommunen. Der reserveres en boligrummelighed på 400 boliger i planperioden og 200 boliger i perspektiv. I alt reserveres en boligrummelighed til Høje Taastrup C på 600 boliger.

planredegoerelse_kommuneplan_2014_del_1.pdf (507.6 KB)

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Statistik

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk