Byudvikling

Gennem de senere år har der været en stor indsats omkring byen og borgerne, for at danne optimale rammer omkring det liv der udspiller sig i Høje-Taastrup Kommune.

De tre stationsbyer i kommunen; Taastrup, Høje Taastrup og Hedehusene, har meget forskellig karakter og boligtypologier. Hedehusene består primært af parcelhuse, mens Taastrup og Høje Taastrup er domineret af etagebyggeri.

I de senere år er der igangsat en række nye boligbebyggelses- og byfornyelsesprojekter. Disse skal højne byernes kvaliteter, og derved danne grobund for en øget befolkningstilvækst og en øget erhvervstilvækst. De enkelte projekter tager afsæt i byernes eksisterende kvaliteter og forudsætninger, men fælles for disse er et fokus på at skabe bedre sammenhænge og forbindelser i byerne, lette færdslen og danne attraktive og rekreative arealer. Samtidig har projekterne fokus på bæredygtig udvikling set i forhold til både en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Høje-Taastrup Kommune lægger vægt på fortætning og stationsnærhed i byudviklingen af de tre stationsbyer byer i kommunen – Taastrup, Høje Taastrup og Hedehusene.

Byerne har meget forskellig karakter og boligtypologier. I de senere år er der igangsat en række nye byudviklingsprojekter. Disse skal højne byernes kvaliteter, og derved danne grobund for en øget befolkningstilvækst og en øget erhvervstilvækst.

I Taastrup er et bymidteprojekt ved at være afsluttet med færdiggørelse af bebyggelse omkring Taastrup station: Taastrup Torv. Her har fortætning af den eksisterende bebyggelse, kvalificering af byrummet og plads til handelsliv og offentlig transport har været i fokus.

I Høje Taastrup er et stort byudviklingsprojekt undervejs i området syd for Høje Taastrup station og ned mod CITY2. Byen skal udvikles med fokus på god tilgængelighed, tæthed i funktioner og bebyggelse, rekreation og aktiviteter samt plads til erhverv. Derudover arbejdes der fortsat med realisering af byens planlagte områder, arealer vest for Halland Boulevard, samt det regionale fritidsområde i Høje Taastrup.

I Hedehusene skal byudviklingsprojektet NærHeden være foregangseksempel på en CO2 neutral by, med plads til byerhverv og flere beboere i bæredygtigt byggeri i grønne omgivelser og tæt på handel og station.

Læs mere om byudviklingsprojekterne på kommunens hjemmeside

 

Planredegørelse

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk