Erhverv og beskæftigelse

Den globale finanskrise sætter sine spor, og der kan derfor også konstateres en generel afmatning og stagnation i antallet af arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune har i 2010 28.000 arbejdspladser mod 32.000 i 2008. Siden 2010 har der dog været en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser, da der er flere store virksomheder, som er rykket til kommunen.

Der er et overskud af arbejdspladser i kommunen, hvilket betyder, at der er flere arbejdspladser i kommunen end antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen. Det betyder, at der er mange, der pendler til Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune har 48.000 borgere, hvoraf 24.000 er erhvervsaktive. Ca 17.000 borgere pendler dagligt til en arbejdsplads udenfor kommunen, mens 21.000 udefra pendler til arbejdspladser i kommunen.

Vækstbrancher, som ”finansiering og forretningsservice” samt ”forskning og udvikling” dækker henholdsvis 17 % og 2 % af antallet af beskæftigede personer.

Med ca. 17 % af kommunens borgere beskæftiget inden for branchen ”finansiering og forretningsservice” i 2010 er der en væsentlig risiko for, at en markant nedgang i denne branche vil påvirke kommunens økonomiske grundlag i form af, at kommunens skatteudskrivningsgrundlag mindskes, hvis flere fra denne branche kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet.

Arbejdspladsudviklingen og forskydningen mellem sektorer og brancher påvirker behovet for nyt erhvervsbyggeri, udbuddet af erhvervsejendomme og by- og erhvervsområdernes omdannelsesbehov. Disse forhold er traditionelt i fokus for planlægningen. Planlægningens opgave er endvidere, at sikre, at by- og erhvervsområderne fortsat tilbyder eksisterende erhvervsvirksomheder gode udviklingsbetingelser.

planredegoerelse_kommuneplan_2014_del_1.pdf (507.6 KB)

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk