Erhvervsbyggeri

Erhvervsbyggeriet har betydning for virksomheders lyst til og mulighed for at lokalisere sig i Høje-Taastrup Kommune. Typen af erhvervsbyggeri, placeringen og byggeriets alder spiller en rolle for, hvor attraktivt det er for en virksomhed at lokalisere sig i kommunen.

Inden for de seneste år har en række større nye erhvervsvirksomheder etableret sig i kommunen og nogle er undervejs, blandt flere kan nævnes; DISA, Bankernes Kontantservice, DSV, Copenhagen Markets, Takeda og Slagteriernes Forskningsinstitut. Med de nye virksomheder følger arbejdspladser og forhåbentligt tiltrækning af andre nye virksomheder, som kan se fordele i erhvervsklynger og god placering i forhold til infrastruktur nem tilgængelighed til både lokale og regionale markeder.

Den generelle tendens er, at der har været en klar overvægt af kontorbyggeri i de centrale dele af det storkøbenhavnske område, og relativt lidt i kommunerne udenfor. Københavns Kommune alene tegner sig for halvdelen af det samlede kontorbyggeri. Kontorbyggeriet er kun i begrænset omfang opført stationsnært. Kun 40 % ligger indenfor 600 m afstand fra stationerne.

Kommunen arbejder med at øge byggemulighederne i de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder. Dette kan give en større rummelighed til blandede centerformål, blandt andet bestående af forskellige funktioner med en stor tæthed af arbejdspladser eller med mange besøgende. Læse mere om byudviklingsprojekterne: NærHeden, Høje Taastrup C.

 

planredegoerelse_kommuneplan_2014_del_1.pdf (507.6 KB)

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

 

 

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk