Kulturhistorie

Kommunen sætter strategisk fokus på den eksisterende kulturarv, og på kulturhistoriens betydning for bosætning og vækst i kommunen.

Høje-Taastrup Kommune er rig på bevaringsværdige bygninger, fortidsminder, og arkæologiske fund. Disse beskyttes gennem nye retningslinjer og redegørelse for udpegningerne i Kommuneplan 2014. Kommunen søger i planlægningen at tilgodese og inddrage kulturhistoriske spor i bygninger, byer og landskab. I den forbindelse er der blandt andet foretaget en kortlægning af Industriens kulturarv i Hedehusene, der har mange spor af den tidligere industri i byen og det omgivende landskab. I Kommuneplan 2014 tilføjes et overordnet kapitel om kulturhistorie, der dækker emnet på tværs af by og land. Læs mere om kulturhistorier under retningslinjer og redegørelse

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk