Økonomisk planlægning

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske planlægning bygger på to væsentlige faktorer - borger- og erhvervssammensætning.

Den forventede demografiske udvikling (øget andel ældre mellem 60-90 år) og ønsket om fortsat at tilbyde borgerne i Høje-Taastrup Kommune en høj service giver udfordringer i forhold til kommunens økonomiske råderum. Den globale finanskrise har skabt større usikkerhed om fremtidige indtægter og investeringsmuligheder, og i Høje-Taastrup Kommune er kommunens udgifter steget som følge af stigende arbejdsløshed. Samtidig er der sket et fald i indtægter fra selskabs- og ejendomsskatter.

Kommunens fysiske udvikling og udvikling af kommunens service kobles sammen med den langsigtede økonomiske planlægning, for at sikre at udvikling af kommunen understøtter den økonomiske planlægning og bidrager til en generel forbedring af kommunens økonomiske forhold. Læs mere i Planredegørelsen del 1 og Udviklingsstrategi 2012.

 planredegoerelse_kommuneplan_2014_del_1.pdf (507.6 KB)

 udviklingsstrategi_2012_2024.pdf (26.9 MB)

test

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Udviklingsstrategier 2012-2024

 udviklingsstrategi_2012_2024.pdf (26.9 MB)

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk