Vejledning

Vejledning om kommuneplanens opbygning

Hovedstruktur og overordnede retningslinjer angiver de overordnede og generelle principper og bestemmelser for den fysiske planlægning samt for adminstration af arealerne i kommunen efter bestemmelser i planloven. Hovedstrukturen angiver, hvordan planen samtidig er en vejplan efter lov om offentlige veje. Hovedstruktur og overordnede retningslinjer rummer bestemmelser, der beskriver struktur og arealanvendelse for:

  • Opdelingen i by- og landområde med videre
  • Hovedstruktur for byerne
  • Overordnede retningslinjer for udnyttelse af arealer i landområdet
  • Retningslinjer for beskyttelse af kulturhistoriske værdier
  • Trafikal hovedstruktur og vejplan
  • Retningslinjer for større tekniske eller miljømæssige anlæg

 

I Hovedstrukturen for byerne findes desuden kommunens tidsrækkefølge for udbygning af arealer i kommunen.

I Planredegørelsen redegøres for indhold i kommuneplanen planens forhold til den overordnede planlægning. Uddybende baggrundsoplysninger for administrationen af retningslinjer eller temaer er givet under Vejledning i Planredegørelsen.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Om kommuneplanen

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk