Arealanvendelse

Afsnittet arealanvendelse fastlægger dels generelle bestemmelser for arealanvendelsen i byerne, og dels rammebestemmelser for enkeltområder i byerne.

De generelle bestemmelser følger navngivning og systematik jf. statens plansystemDK (generel anvendelse). I rammebestemmelserne for enkeltområder er desuden anført specifik anvendelse, samt en uddybende tekst, som også angiver hvis der er undtagelser fra hovedstrukturen eller de generelle bestemmelser.

Afsnittet supplerer Hovedstrukturens bestemmelser for blandt andet stationsnære områder og kerneområder, detailhandel, trafik, teknik og miljø, samt kulturhistorie.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk