Landområdet

Planredegørelsen giver i de underliggende afsnit vejledning til kommuneplanens retningslinjer i kapitlet Land.

Her kan du finde oplysninger om lovgrundlag, krav i overordnet planlægning og statslige og regionale interesser, samt oversigt over baggrundsmateriale og udpegningsgrundlag.

Se også redegørelse til temaet kulturhistorie, som rummer vejledning til retningslinjerne for beskyttelse af de kulturhistoriske interesser i det åbne land.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk