Sommerhuse

Redegørelse for sommerhuse

Mål

Det er et mål at fastholde, at kommunens få udlagte sommerhusområder fremstår og anvendes i overensstemmelse hermed.

Baggrund for retningslinjer

Kommunen rummer ganske få sommerhusområder jf. retninglinjekort 3.2.2. Udlæg af sommerhusområder sker ved landsplandirektiv.

Lovgivning og overordnede planer

Planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til sommerhusområder, jf. § 11, stk. 1 nr. 3.

Fingerplan 2013

Ifølge Fingerplan 2013, § 3, nr. 5, kan der ikke udlægges arealer til nye sommerhusområder i Høje-Taastrup Kommune..

Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Det er et statsligt krav, at eksisterende sommerhusområder fastholdes som rekreative områder til ferieformål. Det er en statslig interesse, at eksisterende større sommerhusområder forbedres af hensyn til både turismen og friluftslivet.

Kildeliste

Lovgivning:

 Overordnede planer:

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk