Du er her: Forside Sideindeks

Sideindeks

A   B   C   D   E   F   G   H   J   K   L   M   O   P   R   S   T   U   V   Z   Ø   1   2   3   4   5   6   7   8   9


A

Affaldsanlæg
Affaldsbehandling
Afgrænsning af by og land
Anden planlægning
Andet
Anlæg til forurenet jord
Arealanvendelse
Arealanvendelse

Til toppen af siden


B

Bebyggelse
Befolkning og bolig
Benyttelse
Beskyttelse
Biologiske værdier
Biologiske værdier
Biologiske værdier
Blandet bolig og erhverv
Boligområder
By, land og udvikling
Byafgrænsning
Byens grønne struktur
Byer
Byer
Byernes grønne struktur
Byhieraki
Bystrategi
Bystrategi Hedehusene
Bystrategi Høje Taastrup
Bystrategi Taastrup
Byudvikling
Byzone og udviklingsområder

Til toppen af siden


C

Cykelstier

Til toppen af siden


D

Detailhandel
Detailhandel
Detailhandel
Detailhandel

Til toppen af siden


E

Emner og miljøparametre
Enkeltområder i det åbne land
Erhverv og beskæftigelse
Erhvervsbyggeri
Erhvervsområder

Til toppen af siden


F

Forudsætninger
Forurenet jord
Friluftsanlæg
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Friluftsområder

Til toppen af siden


G

Gangstier og ruter
Generelt
Geologiske enkeltlokaliteter
Geologiske enkeltlokaliteter
Grøn struktur i byerne

Til toppen af siden


H

Hvad er en kommuneplan?
Hvidbog og anbefalinger
Hvordan er planen blevet til?
Høring og endelig behandling
Høringssvar

Til toppen af siden


J

Jordbrug
Jordbrug

Til toppen af siden


K

Klagevejledning
Klima
Klima
Kolofon
Kolonihaver i landzone
Kolonihaver i landzone
Kommmuneplantillæg nr 27 boliger Fredensvej i Taastrup
Kommunen i Hovedstaden
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding
Kommuneplantillæg nr 1
Kommuneplantillæg nr 10
Kommuneplantillæg nr 11
Kommuneplantillæg nr 12 Kontor- og serviceerhverv ved Klovtofte
Kommuneplantillæg nr 13. Taastrup stationscenter
Kommuneplantillæg nr 14, NærHeden
Kommuneplantillæg nr 16. Boliger Dorphs Alle
Kommuneplantillæg nr 17 Vestervænget Taastrup
Kommuneplantillæg nr 18. Boliger Skjeberg Alle Høje Taastrup By
Kommuneplantillæg nr 19, boliger ved Kallerupvej Hedehusene
Kommuneplantillæg nr 2
Kommuneplantillæg nr 20. Høje Taastrup C
Kommuneplantillæg nr 21, det regionale fritidsområde
Kommuneplantillæg nr 22 Erhvervsområde Erik Husfeldts vej
Kommuneplantillæg nr 25, erhvervsområde ved Bredebjergvej
Kommuneplantillæg nr 28, boliger Eigtved Alle Høje Taastrup
Kommuneplantillæg nr 29 for trekantsområde i den sydlige del af Taastrup
Kommuneplantillæg nr 3
Kommuneplantillæg nr 30
Kommuneplantillæg nr 31 Boliger ved Kirkestien, Sengeløse
Kommuneplantillæg nr 32, Dorphs Alle og Valbyvej i Taastrup
Kommuneplantillæg nr 33
Kommuneplantillæg nr 34
KOmmuneplantillæg nr 35. Bro ved NærHeden i Hedehusene
Kommuneplantillæg nr 36. Erhverv og boliger ved Kingosvej Taastrup
Kommuneplantillæg nr 37, butikker Rugvænget 1-5 i Taastrup
Kommuneplantillæg nr 38, boliger ved Kirkestien i Sengeløse
Kommuneplantillæg nr 4
Kommuneplantillæg nr 5
Kommuneplantillæg nr 6
Kommuneplantillæg nr 7 om Klimatilpasning
Kommuneplantillæg nr 8, Lindehaven
Kommuneplantillæg nr 9. Landsbygaden 2
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kulturhistorie

Til toppen af siden


L

Land
Landområdet
Landområdet
Landsbyer
Landsbyer
Landskabelige værdier
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Lavbundsarealer

Til toppen af siden


M

Mål for Reerslev/Stærkende
Mål for Sengeløse
Miljø

Til toppen af siden


O

Offentlige formål
Om høringen
Område til butiksformål
Områder nær stationerne
Oplysninger om den hidtil førte planlægning
Overordnede energiforsyningsanlæg
Overordnede energiforsyningsanlæg
Overordnede reservationer til særlige virksomheder
Overordnede trafikanlæg
Overordnede vej- og trafikanlæg
Overordnet
Overordnet
Overvågning

Til toppen af siden


P

Planredegørelse

Til toppen af siden


R

Råstoffer
Råstoffer
Rekreativt områder
Reservationer til særlige virksomheder
Resume
Retningslinjer Kulturhistorie
Rækkefølge byudvikling
Rækkefølge for planens gennemførelse
Rækkefølge og byudvikling

Til toppen af siden


S

Sammenfattende redegørelse
Sektorplanlægning
Skov
Skov
Skovrejsning
Sommerhuse
Sommerhuse
Sommerhuse og kolonihaver
Stationsnære områder og kerneområder
Stationsnære områder og kerneområder
Statistik
Stier
Strategi for landområdet
Støj
Støj
Støjende friluftsanlæg
Sundheds- og miljøvurdering

Til toppen af siden


T

Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
test
TILLAEGFORSIDE
Trafik
Trafik og pendling
Trafik, teknik og miljø
Trafik, teknik og Miljø

Til toppen af siden


U

Udviklingen i nabokommuner
Udviklingsstrategien

Til toppen af siden


V

Vådområder
Vand
Vand
Vandværker
Vandværker
Veje
Veje
Veje og stier
Vejledning
Vejplan
Vejplan
Vindmøller
Vindmøller
Vindmøller
Vurdering af kommunens udvikling
VVM og Risikovirksomheder
VVM samt risikovirksomheder

Til toppen af siden


Z

Zoner og udviklingsområder
Zoner om Roskilde lufthavn
Zoner om Roskilde lufthavn

Til toppen af siden


Ø

Økonomisk planlægning

Til toppen af siden


1

1 - Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014
1 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014 - Kommuneplantillæg ramme 1
10 - Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2014
1010
1020
1032
1041
1042
1050
1051
1060
1071
1072
1073
1074
1081
1082
1090
11 - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2014
1100
1110
1111
1120
1130
1140
1151
1152
1160
1170
1180
1190
1191
1200
1201
1210
1220
1221
1222
1231
1232
1233
1240
1250
1260
1261
1270
1280
1290
13 - Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2014
1300
1300
1310
1310
1311
1320
1330
1340
1360
1370
1380
1390
14 - Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2014
1400
1410
1420
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1501
1502
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
16 - Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2014
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1661
1670
1680
1681
1690
17 Gasværksvej 12 - Kommuneplantillæg ramme 2
1700
1710
1711
1720
1730
1741
1742
1751
1752
1760
1770
1780
1790
1800
1820
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

Til toppen af siden


2

2 - Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2014
20 - Kommuneplantillæg for HOFOR regionale vandindvinding
2040
2050
2070
2071
2080
2090
2100
2130
2140
2141
2150
2160
2161
2170
2180
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2261
2270
2280
2290
2310
2320
2321
2340
2350
2380
2401
2402
2403
2410
2420
2430
2440
2460
2470
2480
2490

Til toppen af siden


3

3 - Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014
3010
3030
3040
3050
3060
3080
3090
3100
3120
3130
3141
3142
3143
3144
3145
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3330
3340
3350
3360
3370
3380
3390
3400
3410
3430
3440
3450
3500
3520
3521
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
3601
3610
3620
3631
3632
3640
3650
3660
3670
3680
3690
3700
3710
3720
3730
3750
3780
3800
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3870
3880
3890
3900
3910

Til toppen af siden


4

4 - Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2014
4010
4040
4070
4080
4090
4100
4110
4130
4131
4140
4150
4160
4170

Til toppen af siden


5

5 - Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2014
5010
5100
5110
5120
5130
5131
5140
5150
5160
5170
5180
5190
5200
5210
5220
5250

Til toppen af siden


6

6 - Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014
6 Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 - Kommuneplantillæg ramme 1
6010
6011
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6091
6092
6100
6110
6120
6150
6160
6170
6190
6200
6210

Til toppen af siden


7

7 - Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2014

Til toppen af siden


8

8 - Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014

Til toppen af siden


9

9 - Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2014

Til toppen af siden

 
Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk