Du er her: Forside Sitemap

Sitemap

 Overordnet


       Kommunen i Hovedstaden


       By, land og udvikling


             Afgrænsning af by og land


             Zoner og udviklingsområder


             Rækkefølge byudvikling


 Byer


       Byhieraki


       Bystrategi


             Bystrategi Taastrup


             Bystrategi Høje Taastrup


             Bystrategi Hedehusene


             Mål for Sengeløse


             Mål for Reerslev/Stærkende


       Stationsnære områder og kerneområder


       Detailhandel


       Byernes grønne struktur


       Arealanvendelse


             Generelt


 Land


       Strategi for landområdet


       Bebyggelse


             Landsbyer


             Sommerhuse


             Kolonihaver i landzone


       Beskyttelse


             Landskabelige værdier


             Biologiske værdier


             Lavbundsarealer


             Geologiske enkeltlokaliteter


       Benyttelse


             Friluftsområder


             Friluftsanlæg


             Støjende friluftsanlæg


             Skov


             Jordbrug


             Råstoffer


       Rammer for det åbne land


 Trafik, teknik og miljø


       Trafik


             Overordnede vej- og trafikanlæg


             Vejplan


             Veje


             Stier


       Tekniske anlæg


             Vandværker


             Vindmøller


             Overordnede energiforsyningsanlæg


             Anlæg til forurenet jord


             Affaldsbehandling


             VVM og Risikovirksomheder


             Overordnede reservationer til særlige virksomheder


             Zoner om Roskilde lufthavn


       Miljø


             Klima


             Støj


             Vand


 Kulturhistorie


       Retningslinjer kulturhistorie


 Planredegørelse


       Forudsætninger


             Anden planlægning


             Udviklingen i nabokommuner


             Udviklingsstrategien


             Vurdering af kommunens udvikling


                   Økonomisk planlægning


                   Erhverv og beskæftigelse


                   Erhvervsbyggeri


                   Trafik og pendling


                   Detailhandel


                   Befolkning og bolig


                   Byudvikling


                   Kulturhistorie


                   Landområdet


             Sektorplanlægning


             Oplysninger om den hidtil førte planlægning


             Rækkefølge for planens gennemførelse


       Vejledning


             Overordnet


                   Byzone og udviklingsområder


                   Rækkefølge byudvikling


             Byer


                   Stationsnære områder og kerneområder


                   Detailhandel


                   Byens grønne struktur


                   Arealanvendelse byer


             Landområdet


                   Landsbyer


                   Sommerhuse


                   Kolonihaver i landzone


                   Geologiske enkeltlokaliteter


                   Landskabelige værdier


                   Biologiske værdier


                   Lavbundsarealer


                   Friluftsområder


                   Friluftsanlæg


                   Skov


                   Jordbrug


                   Råstoffer


             Trafik, teknik og miljø


                   Vandværker


                   Vejplan


                   Overordnede trafikanlæg


                   Veje


                   Cykelstier


                   Gangstier og ruter


                   Klima


                   Forurenet jord


                   Støj


                   Vand


                   Overordnede energiforsyningsanlæg


                   Vindmøller


                   Affaldsanlæg


                   VVM samt risikovirksomheder


                   Reservationer til særlige virksomheder


                   Zoner om Roskilde lufthavn


             Kulturhistorie


       Statistik


    

 Sundheds- og miljøvurdering


       Resume


       Emner


       Afgrænsning af byerne


       Områder nær stationerne


       Detailhandel


       Grøn struktur i byerne


       Veje og stier


       Tekniske anlæg


       Vindmøller


       Kulturhistorie


       Skovrejsning


       Biologiske spredningskorridorer


       Vådområder


       Sommerhuse og kolonihaver


       Overvågning


       Sammenfattende redegørelse


 
Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk