Du er her: Forside skjulte_sider Høringssvar

Høringssvar

I høringsperioden har kommunen modtaget 8 høringssvar:

 

Hvem Hvad Link

Forsvarets

bygningstjeneste

Justering af retningslinje og redegørelse om risikovirksomheder

 

  forsvarets_bygningstjeneste.pdf (89.7 KB)
Vejdirektoratet

Ændret visning og justering af motorvejsramper

 

  vejdirektoratet.pdf (139.9 KB)
Energinet

Supplement til redegørelsen om afstandskrav til energuforsyningsanlæg

 

  energinet.pdf (163.5 KB)
Naturstyrelsen

En række justeringer og supplementer, blandt andet om stationsnære kerneområder

 

  naturstyrelsen.pdf (116.4 KB)

 

Vestforbrænding

Bemærkninger til foreslået ramme for område ved Lervangen

 

  vestforbraending.pdf (169.1 KB)
NærHeden P/S

Bemærkninger til rammebestemmelser for det område selskabet ejer

 

  naerheden.pdf (34.4 KB)
AB Morelhaven III

Bemærkninger til område for større vindmølle

 

  ab_morelhavniii.pdf (10 KB)
Københavns fjernstyringsklub

Bemærkninger til retningslinjer og redegørelse for klubbens område

 

  kfk_fjernstyringsklub.pdf (194.8 KB)

Derudover er der modtaget en indsigelse fra Naturstyrelsen for den foreslåede udvidelse af boligområdet ved Mølleager i Hedehusene:

 naturstyrelsen_indsigelse.pdf (59.3 KB)

Med baggrund i indsigelsen er der udarbejdet en supplerende redegørelse for grundvandsforhold:

 grundvandsredegoerelse_byudvikling.pdf (833.6 KB)

Med baggrund i grundvandsredegørelsen har Naturstyrelsen trukket indsigelsen tilbage:

 naturstyrelsen_frafalder_indsigelse.pdf (43.1 KB)

Styrelsen har samtidig sendt et revideret aftalenotat over ændringer, der er en forudsætning for at Byrådet kan vedtage planen endeligt:

 aftalenotat_10juli2014_naturstyrelsen.pdf (101.4 KB)

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk