Du er her: Forside skjulte_sider Hvad er en kommuneplan?

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem.
Beslutning om revision af planen er truffet af Byrådet med Udviklingsstrategi 2012-2024.


Planens bestemmelser er grundlaget for kommunens lokalplanlægning, samt administration af planloven. Planen er samtidig kommunens vejplan efter vejlovgivningen.
Planen rummer emner som:

  • Kommunens bystruktur, og byernes afgrænsning
  • Områder til boliger, virksomheder og detailhandel
  • Kommunens veje og anden infrastruktur
  • Landsbyernes udviklingsmuligheder
  • Retningslinjer for anvendelse af det åbne land

Du kan her læse mere om:

Bestemmelser om arealanvendelsen

Planens forudsætninger

Lovgivning

Sådan læser du planen

Søgning i planen

 

Bestemmelser om arealanvendelsen

Arealanvendelsen reguleres på 3 forskellige niveauer:

  • Rammebestemmelser angiver for konkrete mindre delområder, hvilke rammer, der er fastlagt for lokalplanlægning inden for delområdet. Kortet til højre giver adgang til samtlige rammebestemmelser, som også kan findes via  "hvad gælder for mig"
  • Retningslinjerne er planens hovedstruktur. Retningslinjerne er generelle bestemmelser for planlægning og administration. En række retningslinjer indeholder også konkrete udpegninger på kort. Retningslinjerne er emneopdelte og kan findes både via kortet til højre, via menuernes emner og via  "hvad gælder for mig". I den digitale plan findes retningslinjerne i midterfeltet under overskriften "retningslinjer", og eventuelle kort samt links i dette felt til større skemaer mv. er en del af retningslinjen.
  • Udviklingsområder. En række områder i kommunen er så store at udviklingen af disse vil række ud over kommuneplanens gyldighedsperiode. Du kan finde en beskrivelse af disse og en rækkefølgeplan under menupunktet "Overordnet" 

Tilbage til toppen af siden

Planens forudsætninger

Planredegørelsen kan du finde en redegørelse for planens forudsætninger, en vejledning om administration af planen, samt uddybende statistik. I Planredegørelsen kan du også finde link til en række ekstra oplysninger, eksempelvis analyser og undersøgelser, samt eksterne databaser og hjemmesider.

Der er desuden udarbejdet en vurdering af sundheds- og miljømæssige konsekvenser af planen.

Tilbage til toppen af siden

Lovgivning

Kommuneplanen udmønter bestemmelser fastlagt i lovgivningen, samt i overordnede planer og direktiver - se højreboksen. Det kan for eksempel være Statens vandplaner, den regionale Råstofplan, eller statens landsplandirektiv  Fingerplanen.

Planen er samtidig kommunens vejplan efter reglerne i vejloven. Læs mere i redegørelsen til de enkelte emner.

Tilbage til toppen af siden

Sådan læser du planen

 laesevejledning_kommuneplan_2014.pdf (65.1 KB)

Vejledning om planens opbygning og brug af plan og kort kan ses her.

 vejledning_kommuneplan_2014.pdf (1.8 MB)

 Tilbage til toppen af siden

Søgning og udskrivning

Søgning: Den digitale plan rummer dynamiske kort med alle planens temaer (kortet finder du også i højreboksen).

Derudover kan der søges i en "hvad gælder for mig", med søgemulighed på enten adresse eller område i kort.

Du kan også søge i tekst eller rammer for enkeltområder

I planens værktøjslinje øverst på siden findes mulighed for at søge på fritekst, A-Å emneregister, samt sitemap.

Udskrivning: Planen kan skrives ud enten fra den enkelte side, fra det konkrete kort, eller fra en pdf af den plan, der er indberettet til staten.

Handicapvenlighed: Planen er tilgængelig via forskellige ekstra redskaber som findes øverst på siden: Læs højt, stor skrift. For svagtseende rummer planens illustrationer en kort beskrivelse, som kan ses, når musen flyttes hen over illustrationen.

Tilbage til toppen af siden

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk