Du er her: Forside skjulte_sider Hvidbog og anbefalinger

Hvidbog og anbefalinger

Med baggrund i de indkomne høringssvar og behandlingen af disse har administrationen udarbejdet en hvidbog med kort opsummering af høringssvarene, vurdering og anbefalinger til Byrådet om den endelige behandling.

Som baggrund for hvidbogen findes en række uddybende notater med vurdering og anbefaling.

 

Der er desuden udarbejdet en sammenfattende redegørelse om hvordan miljøhensyn er integreret i planen og de indkomne udtalelser er taget i betragtning ved det endelige planforslag. Redegørelsen skal efter lov om miljøvurdering, vedtages af byrådet og offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne kommuneplan.

 

Hvidbog, notater og sammenfattende redegørelse om miljøhensyn kan ses her.

Hvidbog

 hvidbog_hoeringssvar.pdf (107.9 KB)

Vurdering og anbefalinger, uddybende notater

 stationsnaere_kerneomraader_aendringsforslag.pdf (278.6 KB)

 vindmoelle_og_letbane.pdf (2.3 MB)

 justering_af_detailhandelstabeller.pdf (267.2 KB)

 regionale_rekreative_stier.pdf (147.8 KB)

 vestforbraending.pdf (53.6 KB)

 

Rapport om Mølleager og Grundvandsredegørelse:

 grundvandsredegoerelse_byudvikling.pdf (833.6 KB)

Naturstyrelsens aftalenotat, samt frafald af indsigelse vedr. byudvikling ved Mølleager:

 aftalenotat_10juli2014_naturstyrelsen.pdf (101.4 KB)

 naturstyrelsen_frafalder_indsigelse.pdf (43.1 KB)

 

Tidsplan for arbejdet med Klimatilpasningsplanen lægges i planens redegørelse:

 overordnet_tidsplan__klimatilpasningsplan.pdf (36.9 KB)

 

Sammenfattende redegørelse om miljø

Med baggrund i de indkomne høringssvar har kommunen udarbejdet en sammenfattende redegørelse om

  • hvordan sundheds- og miljørapporten og de udtalelser der er indkommet i høringsfasen er taget i betragtning,
  • hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
  • hvorfor den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer og
  • hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger i planen

Redegørelsen kan ses her

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk