Kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding

Plannavn
Kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding

Status
Vedtaget

Dato for offentliggørelse af forslag
1. juli 2013

Dato for vedtagelse
23. april 2013

Dato for ikrafttræden
23. april 2013

Indledning
Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende periode ønskes ændringer i kommuneplanens indhold, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Stationsnærhed
Området er ikke stationsnært.

Detailhandel
Ikke udlagt som område for detailhandel.

PDF


 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014