Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014

Plannavn
Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014

Status
Vedtaget

Dato for vedtagelse
19. maj 2015

Dato for ikrafttræden
15. juli 2015

Indledning

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende periode ønskes en ændringer i kommuneplanens indhold, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Byrådet har besluttet at foretage ændringer i Kommuneplan 2014, for at muliggøre vedtagelse af en ny lokalplan for et område beliggende i det vestlige Hedehusene mellem Hovedgaden og jernbaneterrænet. Der udarbejdes derfor et tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014.


Stationsnærhed
Området er stationsnært.

Detailhandel
Ikke udlagt som område for detailhandel.

PDF
pdf tillaeg_3.pdf (4965 KB)


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk