Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2014

Plannavn
Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2014

Status
Vedtaget

Dato for offentliggørelse af forslag
17. juni 2014

Dato for vedtagelse
16. september 2014

Dato for ikrafttræden
23. september 2014

Høring start
1. juli 2014

Høring slut
25. august 2014

Indledning
Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende periode ønskes ændringer i kommuneplanens indhold, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Stationsnærhed
Området er ikke stationsnært.

Detailhandel
Ikke udlagt som område for detailhandel.

PDF
pdf tillaeg_5.pdf (2138 KB)


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk