Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014

Plannavn
Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014

Status
Vedtaget

Dato for offentliggørelse af forslag
27. januar 2015

Dato for vedtagelse
28. april 2015

Dato for ikrafttræden
5. maj 2015

Indledning
Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende periode ønskes ændringer i kommuneplanens indhold, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Stationsnærhed
Området er ikke stationsnært.

Detailhandel
Ikke udlagt som område for detailhandel.

PDF
pdf tillaeg_8.pdf (3451 KB)


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014