Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2014 20.12.16 - 21.02.17
Vedtagne Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding
Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014
Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2014
Aflyste tillæg

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014