Kommmuneplantillæg nr 27 boliger Fredensvej i Taastrup

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

Planid: 9416093

Kommune: Høje Taastrup 

Plantype: kommuneplantillæg 

Planstatus: forslag 

Plannummer: null 

Plannavn: Tillæg 27 til kommuneplan 2014  

Forslagsdato: 20-03-2018 

Startdato for høringsperiode: 05-04-2018 

Slutdato for høringsperiode: 31-05-2018 

Generel anvendelse: null  ​

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_9416093_1522952177904.pdf 

Planen er sendt i forslag.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk