Kommuneplantillæg nr 10

 

 

Tillæg til Kommuneplan 2014 erhvervsområdet Rugvænget/Kuldyssen

Dato: d. 22. september 2015

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3003642
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Vedtaget
Plannavn: Tillæg 10 til kommuneplan

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 2. juni 2015
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 11. august 2015
Ikrafttrædelsesdato: d. 22. september 2015
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3003642&plantype=12&status=V

 

 

Tilhørende Lokalplan 1.03.4, Kuldyssen og Rugvænget

Dato: d. 22. september 2015
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3003638
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Vedtaget
Plannr: 1.03.4
Plannavn: Kuldyssen og Rugvænget
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 2. juni 2015
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 11. august 2015
Ikrafttrædelsesdato: d. 22. september 2015
Generel anvendelse: Erhvervsområde
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Lettere industri

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3003638&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3003638&plantype=20&status=V

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014