Kommuneplantillæg nr 11

Kommuneplantillæg nr 11 er endeligt vedtaget

Dato: d. 7. september 2015
Følgende plan er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3013680
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Vedtaget
Plannavn: Tillæg 11 til kommuneplan 2014

Ikrafttrædelsesdato: 15.12.2015
Planen er offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3013680_1450769296652.pdf

Tilhørende lokalplan 2.19.11 for energicentral på Bohus Boulevard Høje Taastrup

Følgende plan er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3009094
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Vedtaget
Plannr: 2.19.11
Plannavn: Energicentral på Bohus Boulevard

Ikrafttrædelsesdato: 15.12.2015
Generel anvendelse: Erhvervsområde
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Lettere industri
Planen er offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_3009094_1450688838254.pdf

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk