Kommuneplantillæg nr 12 Kontor- og serviceerhverv ved Klovtofte

Dato: d. 27. juni 2017

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3760689

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Forslag

Plannavn: Tillæg 12 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 27. juni 2017

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. august 2017

Ikrafttrædelsesdato:

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3760689&plantype=12&status=F

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk