Kommuneplantillæg nr 13. Taastrup stationscenter

Dato: d. 19. december 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3241237
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Vedtaget
Plannavn: Tillæg 13 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. september 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. november 2016
Ikrafttrædelsesdato: d. 20. december 2016
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
 
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3241237&plantype=12&status=V

 

Tilhørende lokalplan

Dato: d. 19. december 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3241234

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Vedtaget

Plannr: 1.25.3

Plannavn: Taastrup Stationscenter

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. september 2016

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. november 2016

Ikrafttrædelsesdato: d. 20. december 2016

Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3241234&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3241234&plantype=20&status=V

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk