Kommuneplantillæg nr 14, NærHeden

Forslag til kommuneplantillæg nr 14

 Dato: d. 30. maj 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3156902
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Forslag
Plannavn: Tillæg 14 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 31. maj 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 2. august 2016
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3156902&plantype=12&status=F

Med tilhørende forslag til lokalplan 4.42

 Dato: d. 30. maj 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3156899
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 4.42
Plannavn: NærHeden - en bydel i Hedehusene
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 31. maj 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 2. august 2016
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Blandet byområde

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3156899&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3156899&plantype=20&status=F

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk