Kommuneplantillæg nr 16. Boliger Dorphs Alle

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:

Planid: 3287183

Kommune: Høje Taastrup

Plantype: kommuneplantillæg

Planstatus: aflyst

Plannavn: Tillæg 16 til kommuneplan 2014

Aflysningsdato 01-03-2019

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_3287183_1482171696530.pdf

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.