Kommuneplantillæg nr 16. Boliger Dorphs Alle

Dato: d. 19. december 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3287183
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Forslag
Plannavn: Tillæg 16 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. december 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 21. februar 2017
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3287183&plantype=12&status=F

 

 

Tilhørende lokalplan

Dato: d. 19. december 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3287182
Kommune: Høje-Taastrup
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 1.26.4
Plannavn: Boliger Dorphs Alle
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. december 2016
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 21. februar 2017
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Boligområde
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Boligområde - Tæt lav

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3287182&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3287182&plantype=20&status=F

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk