Kommuneplantillæg nr 17 Vestervænget Taastrup

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

Planid: 3964792 

Kommune: Høje Taastrup 

Plantype: kommuneplantillæg 

Planstatus: vedtaget 

Plannummer: null 

Plannavn: Tillæg 17 til kommuneplan 2014 

Forslagsdato: 19-12-2017 

Startdato for høringsperiode: 21-12-2017 

Slutdato for høringsperiode: 22-02-2018 

Vedtagelsesdato: 24-04-2018 

Ikrafttrædelsesdato: 04-05-2018 

Generel anvendelse: null 

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_3964792_1525419313398.pdf

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk