Kommuneplantillæg nr 18. Boliger Skjeberg Alle Høje Taastrup By

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3487937

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Forslag

Plannavn: Tillæg 18 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 3. marts 2017

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. april 2017

Ikrafttrædelsesdato:

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3487937&plantype=12&status=F

Endelig vedtagelse af tillæg nr 18

 

Dato: d. 13. september 2017

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3487937

Kommune: Høje-Taastrup

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Vedtaget

Plannavn: Tillæg 18 til kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 3. marts 2017

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. april 2017

Ikrafttrædelsesdato: d. 13. september 2017

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3487937&plantype=12&status=V

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk