Kommuneplantillæg nr 19, boliger ved Kallerupvej Hedehusene

Tillæg nr 19 er endeligt vedtaget:

 

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

PlanId: 3807042 

Kommune: Høje Taastrup 

Plantype: kommuneplantillæg 

Planstatus: vedtaget 

Plannummer: null 

Plannavn: Tillæg 19 til Kommuneplan 2014 

Forslagsdato: 29-08-2017 

Startdato for høringsperiode: 20-09-2017 

Slutdato for høringsperiode: 17-11-2017 

Vedtagelsesdato: 30-01-2018 

Ikrafttrædelsesdato: 12-02-2018 

Generel anvendelse: null 

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_3807042_1518429766445.pdf

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk